اینستالیشن تعاملی گرداب های مارپیچ گروه هنری TeamLab در گالری ملی ویکتوریا به نمایش درآمدند.

اینستالیشن تعاملی گرداب های مارپیچ
اینستالیشن تعاملی گرداب های مارپیچ

گروه هنری ژاپنی TeamLab  با استفاده از نورپردازی، دریایی از گردابهای مارپیچ را در موزه هنر ملبورن ایجاد کرده است.

TeamLab با استفاده از یک سازه خلاقانه در گالری ملی ویکتوریا در همایش  Triennial NGV شرکت کرد

این نمایشگاه با حضور بیش از 100 هنرمند و طراح معاصر برگزار می شود.

چیدمان دیجیتالی ایجاد شده مثل گرداب های تودرتو در آب به نظر می رسد .

با رشته های نوری شناور و هوشمند که همانند خطوطی متحرک در روی زمین طراحی شده اند.

این چراغ ها برنامه ریزی شده اند تا به حضور و حرکت افراد در اتاق پاسخ دهند.

اینستالیشن گرداب های مارپیچ
اینستالیشن گرداب های مارپیچ

هنگامی که فرد حرکت کند، نیرویی در واکنش به آن اعمال می شود.

در نتیجه یک حرکت چرخشی و متقابل اتفاق می افتد.

هرچه فرد سریع تر حرکت می کند، نیروی قوی تری در این پاسخ به آن اعمال می شود.

اگر فرد در حال حرکت نباشد و یا مردم بیشتری حضور نیابند، هیچ جریانی رخ نخواهد داد و هیچ گرداب نوری در فضا بوجود نخواهد آمد.

این پروژه به نام جنبش حرکت برای خلق گرداب نامیده شد.

اینستالیشن گرداب های مارپیچ
اینستالیشن گرداب های مارپیچ
بر طبق گفته های این گروه هنری ،اینستالیشن قصد دارد تا توانایی انسان ها برای تغییر طبیعت را نشان دهد.

طراحان بر این عقیده اند آثار هنری متولد می شوند اما تحت تاثیر جنبش مردم ادامه می یابند.

در اقیانوس، هر ناحیه متفاوتی مانند یک جزیره می تواند باعث ایجاد اختلاف سرعت در جریان آب شود و یک گرداب تولید کند.

گرداب ها لاشه های موجودات زنده را به سمت پایین اقیانوس فرو می برند و باعث می شوند تولید آب دریا مغذی شود و یک منبع تغذیه برای رشد و پرورش پلانکتون ها و موجودات دریایی می شود.

بنابراین گرداب ها به غنی سازی اقیانوس کمک می کنند.

آینه هایی که پیرامون فضا را احاطه کرده است ، داخل گالری را همچون یک اقیانوس بی نهایت نشان می دهد.

اینستالیشن گرداب های مارپیچ
اینستالیشن گرداب های مارپیچ

TeamLab در سال 2001 تشکیل شده است، گروهی بین رشته ای با هدف بررسی رابطه بین انسان و طبیعت از طریق هنر، طراحی و تکنولوژی.

پروژه های گذشته این تیم شامل مجموعه ای از طرح های دیجیتالی اجرایی در یک پارک ژاپنی از جمله آبشار دیجیتال و حوضچه ای پر از ماهی مجازی است.

اینستالیشن گرداب های مارپیچ
اینستالیشن گرداب های مارپیچ
5/5 - (1 امتیاز)