لومیون 9.2

    0
    10
    رمضانی پرسیده شده توسط 5 ماه پیش

    با سلام لومیون من وقتی کلیک میکنم بعد از پروسس باز میشه و دوباره بسته میشه و فرصت رفتم و انتخاب کردن های پلی رو بمن نمیدهد دلیلش چیست؟