سلام فرمودین شیب100% برابر با زاویه ۴۵درجه است ی مقدار توصیح بیشتر بیان میکنیک؟

    0
    20
    پرسش و پاسخسلام فرمودین شیب100% برابر با زاویه ۴۵درجه است ی مقدار توصیح بیشتر بیان میکنیک؟
    علی اصغرمقصودی پرسیده شده توسط 2 هفته پیش