درمورد باز گردانیدن مقاله نیمه کاره

    0
    252
    سیامک ترکاشون asked 6 سال ago
    باسلام در حال نوشتن مقاله برای شما بودم .کاری پیش امد -کامپوتررا خاموش کردم.اکنون که می خواهم بقیه مقاله را بازگردانم.ادر همین صفحه ارسال مقاله خودتان داشتم تایپ می کردم.بنویسم انرا نمی توانم بازگردانم.لطفا بفرمایید ایا علیرغم زدن draft save مقاله نیمه کاره بنده سیو شده است یاخیر؟ویا باید دوباره بنویسم؟