درمورد باز گردانیدن مقاله نیمه کاره

    0
    2
    پرسش و پاسخدرمورد باز گردانیدن مقاله نیمه کاره
    سیامک ترکاشون پرسیده شده توسط 6 ساعت پیش

    باسلام در حال نوشتن مقاله برای شما بودم .کاری پیش امد -کامپوتررا خاموش کردم.اکنون که می خواهم بقیه مقاله را بازگردانم.ادر همین صفحه ارسال مقاله خودتان داشتم تایپ می کردم.بنویسم انرا نمی توانم بازگردانم.لطفا بفرمایید ایا علیرغم زدن draft save مقاله نیمه کاره بنده سیو شده است یاخیر؟ویا باید دوباره بنویسم؟