خانه برچسب ها ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ

برچسب: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ

طراحی رصد خانه گما (Gemma) توسط گروه معماران وینتون (Anmahian Winton)

طراحی رصد خانه گما ( Gemma)   (گروه معماران وینتون Anmahian Winton) گروه معماری: Anmahian Winton Architects مکان: New Hampshire, United States اعضای گروه: Anmahian Winton Architects: : Alex Anmahian...