خانه برچسب ها هندسه خطی سفت و سخت

برچسب: هندسه خطی سفت و سخت

بیوگرافی و آثار میس وندروهه

لودویگ میس وند روهه لویدویگ میس وند روه یکی از چهره های برجسته معماری مدرنیست بود. لودویگ میس ون دو روه، متولد آلمان در سال 1886،...