خانه برچسب ها هر سطح شامل ارزش است که توسط شرکت مورد احترام قرار می گیرد، مانند «جستجو»، «برنامه ریزی»، «سبز بودن»، «خانه»، «ایجاد»، «سازماندهی»، «نوآوری».

برچسب: هر سطح شامل ارزش است که توسط شرکت مورد احترام قرار می گیرد، مانند «جستجو»، «برنامه ریزی»، «سبز بودن»، «خانه»، «ایجاد»، «سازماندهی»، «نوآوری».

ساختمان گوگل در ایرلند

  ساختمان گوگل در ایرلند اطلاعات پروژه:مالک: گوگل محل: دوبلین، ایرلند مساحت کل: 47000 متر مربع تکمیل: مرحله ای، از سال 2011 تا کنون معمار:  camenzind evolution برنامه: masterplan، google docks،...