خانه برچسب ها نوآوری های معماری ترین ساختمان عمودی

برچسب: نوآوری های معماری ترین ساختمان عمودی

زندگی نامه و آثار لو کوربوزیه

لوکوربوزیه  Charles Edouard Jeanneretriss لوکوربوزیه یک معمار فرانسوی متولد سوئیس بود که متعلق به نسل اول مدرسه معماری به اصطلاح بین المللی بود. لو کوربوزیه...

مطالب محبوب

مطالب فعال