خانه برچسب ها نوآوری های معماری ترین ساختمان عمودی

برچسب: نوآوری های معماری ترین ساختمان عمودی

زندگی نامه و آثار لو کوربوزیه

لوکوربوزیه  Charles Edouard Jeanneretriss لوکوربوزیه یک معمار فرانسوی متولد سوئیس بود که متعلق به نسل اول مدرسه معماری به اصطلاح بین المللی بود. لو کوربوزیه...