خانه برچسب ها نمونه اولیه برای ساختمان های اداری آینده طراحی شده توسط Mies

برچسب: نمونه اولیه برای ساختمان های اداری آینده طراحی شده توسط Mies

بیوگرافی و آثار میس وندروهه

لودویگ میس وند روهه لویدویگ میس وند روه یکی از چهره های برجسته معماری مدرنیست بود. لودویگ میس ون دو روه، متولد آلمان در سال 1886،...