خانه برچسب ها موسسه فناوری ایلینوی

برچسب: موسسه فناوری ایلینوی

بیوگرافی و آثار میس وندروهه

لودویگ میس وند روهه لویدویگ میس وند روه یکی از چهره های برجسته معماری مدرنیست بود. لودویگ میس ون دو روه، متولد آلمان در سال 1886،...