خانه برچسب ها معماری رصد خانه گما کاری از گروه معماران وینتون

برچسب: معماری رصد خانه گما کاری از گروه معماران وینتون

طراحی رصد خانه گما (Gemma) توسط گروه معماران وینتون (Anmahian Winton)

طراحی رصد خانه گما ( Gemma)   (گروه معماران وینتون Anmahian Winton) گروه معماری: Anmahian Winton Architects مکان: New Hampshire, United States اعضای گروه: Anmahian Winton Architects: : Alex Anmahian...