خانه برچسب ها طرح بزرگترین ساختار جهان

برچسب: طرح بزرگترین ساختار جهان

دهمین سالگرد Hungerburgbahn با معماری زاها حدید

دهمین سالگرد  Hungerburgbahn با معماری زاها حدیدZaha Hadid Architects Celebrates 10th Anniversary of Hungerburgbahnدر این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که...