خانه برچسب ها شهرک شوشترویلای «پیرونه» (اسپانیا)ویلای «اسپارتینا» (اسپانیا)

برچسب: شهرک شوشترویلای «پیرونه» (اسپانیا)ویلای «اسپارتینا» (اسپانیا)

بیوگرافی و آثار کامران دیبا

کامران دیبا کامران دیبا ۱۴ اسفند ۱۳۱۵ در خاندان طباطبایی تبریز، در تهران به دنیا آمد. خاندانی با سابقه و ذی نفوذ از زمان قاجار....