خانه برچسب ها زندگینامه و اثار لودویگ میس وندروهه معمار معاصر المانی

برچسب: زندگینامه و اثار لودویگ میس وندروهه معمار معاصر المانی

بیوگرافی و آثار میس وندروهه

لودویگ میس وند روهه لویدویگ میس وند روه یکی از چهره های برجسته معماری مدرنیست بود. لودویگ میس ون دو روه، متولد آلمان در سال 1886،...