خانه برچسب ها دیبا پروژه را به شکل ساخت و ساز افقی پرتراکم به اجرا در آورد

برچسب: دیبا پروژه را به شکل ساخت و ساز افقی پرتراکم به اجرا در آورد

بیوگرافی و آثار کامران دیبا

کامران دیبا کامران دیبا ۱۴ اسفند ۱۳۱۵ در خاندان طباطبایی تبریز، در تهران به دنیا آمد. خاندانی با سابقه و ذی نفوذ از زمان قاجار....