خانه برچسب ها در این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که در طول 10 سال ، در  چهار ایستگاه راه آهن – Hungerburgbahn –  که این شرکتی در اینسبروک اتریش است و طراحی شده ، جشن گرفته می شود.

برچسب: در این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که در طول 10 سال ، در  چهار ایستگاه راه آهن – Hungerburgbahn –  که این شرکتی در اینسبروک اتریش است و طراحی شده ، جشن گرفته می شود.

دهمین سالگرد Hungerburgbahn با معماری زاها حدید

دهمین سالگرد  Hungerburgbahn با معماری زاها حدید Zaha Hadid Architects Celebrates 10th Anniversary of Hungerburgbahn در این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که...