خانه برچسب ها در این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که در طول 10 سال ، در  چهار ایستگاه راه آهن – Hungerburgbahn –  که این شرکتی در اینسبروک اتریش است و طراحی شده ، جشن گرفته می شود.

برچسب: در این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که در طول 10 سال ، در  چهار ایستگاه راه آهن – Hungerburgbahn –  که این شرکتی در اینسبروک اتریش است و طراحی شده ، جشن گرفته می شود.

دهمین سالگرد Hungerburgbahn با معماری زاها حدید

دهمین سالگرد  Hungerburgbahn با معماری زاها حدیدZaha Hadid Architects Celebrates 10th Anniversary of Hungerburgbahnدر این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که...

مطالب محبوب

مطالب فعال