خانه برچسب ها برنده مسابقه طراحی ایستگاه راه آهن

برچسب: برنده مسابقه طراحی ایستگاه راه آهن

دهمین سالگرد Hungerburgbahn با معماری زاها حدید

دهمین سالگرد  Hungerburgbahn با معماری زاها حدیدZaha Hadid Architects Celebrates 10th Anniversary of Hungerburgbahnدر این ماه از معماری های  زاها حدید (zaha Hadid) که...