خانه برچسب ها بررسی زندگینامه و سبک معماری و آثار میس وندروهه

برچسب: بررسی زندگینامه و سبک معماری و آثار میس وندروهه

بیوگرافی و آثار میس وندروهه

لودویگ میس وند روهه لویدویگ میس وند روه یکی از چهره های برجسته معماری مدرنیست بود. لودویگ میس ون دو روه، متولد آلمان در سال 1886،...