خانه برچسب ها استفاده از چشم انداز به عنوان یک ابزار معماری

برچسب: استفاده از چشم انداز به عنوان یک ابزار معماری

زندگی نامه و آثار لو کوربوزیه

لوکوربوزیه  Charles Edouard Jeanneretriss لوکوربوزیه یک معمار فرانسوی متولد سوئیس بود که متعلق به نسل اول مدرسه معماری به اصطلاح بین المللی بود. لو کوربوزیه...