خانه برچسب ها آثار معمار مشهور کامران دیبا

برچسب: آثار معمار مشهور کامران دیبا

بیوگرافی و آثار کامران دیبا

کامران دیبا کامران دیبا ۱۴ اسفند ۱۳۱۵ در خاندان طباطبایی تبریز، در تهران به دنیا آمد. خاندانی با سابقه و ذی نفوذ از زمان قاجار....